123
Нээлттэй1 цаг 59 минутын өмнө Бичгээр Өргөдөл
1709220009 Гамшгийн бэлэн байдлын Анхны тусламж нөхөрлөлийн бүлгээс чөлөөлөх тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2 цаг 1 минутын өмнө Бичгээр Өргөдөл
1709220008 Дэмжлэг хүссэн тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2 цаг 3 минутын өмнө Бичгээр Өргөдөл
1709220007 Газрын гэрчилгээ олгож өгнө үү.
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2 цаг 5 минутын өмнө Бичгээр Өргөдөл
1709220006 Улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан олгуулах тухй
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2 цаг 7 минутын өмнө Бичгээр Өргөдөл
1709220005 Газар олгож өгнө үү.
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2 цаг 9 минутын өмнө Бичгээр Өргөдөл
1709220004 Газраа өөрийн эзэмшилд авах тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2 цаг 11 минутын өмнө Бичгээр Өргөдөл
1709220003 1-р багийн ажлын албаны хэсгийн ахлагчаас чөлөөлөх тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2 цаг 14 минутын өмнө Бичгээр Өргөдөл
1709220002 Газар эзэмших тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 09 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1709210021 6-р багийн ажлын албанд хэсгийн ахлагчаар ажилд орох тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 09 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1709210020 14-р худгийг байнгын ажиллагаатай болгох тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 09 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1709210019 улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан олгуулах тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 09 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1709210018 эзэмшлийн газраа өмчлөлийн болгох тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 09 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1709210017 эзэмшлийн газраа өмчлөлийн болгох тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 09 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1709210016 Эзэмшлийн газраа өмчлөлийн болгож өгнө үү.
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 09 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1709210015 Газар өмчилж авах тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 09 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1709210014 Газраа өмчилж авах тухай.
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 09 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1709210013 Газраа өмчлөх тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 09 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1709210012 Газар өмчилж авах тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 09 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1709210011 Газар өмчилж авах тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Нээлттэй2017 оны 09 сарын 21 Бичгээр Өргөдөл
1709210010 Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж авах тухай
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...

© 2014 “Дорноговь аймаг Сайншанд сумын ЗДТГ”