Нээлттэй2017 оны 08 сарын 15 Биечлэн 
1708150003 Асран хамгаалагчаар тогтоож өгнө үү
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...
Хаалттай2017 оны 08 сарын 15 Биечлэн 
1708150002 Асран хамгаалагчаар тогтоож өгнө үү
 Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар Дэлгэрэнгүй ...

© 2014 “Дорноговь аймаг Сайншанд сумын ЗДТГ”