1-18 насны 3 хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх тул оюутны сургалтын төлбөрийн дэмжлэг хүссэн

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 07Бүртгэсэн :

Шилжүүлсэн: Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 08Удирдлагын заалт : Ш.АлимааХэн рүү: Ш.Алимаа Албан тушаал: Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар-н Тасгийн дарга Утас: 70522233

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 12Тэмдэглэл : Засгийн газрын 111, 171-р тогтоолд тавигдах үндэслэлд хамаарахгүй байна. Өөрөө ирж танилцсан.

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 12Хариу : Засгийн газрын 111, 171-р тогтоолд тавигдах үндэслэлд хамаарахгүй байгаа талаар өөрт нь мэдэгдсэн. Иргэн Г.Наранцэцэг нь өөрийн биеэр ирж танилцсан.


© 2014 “Дорноговь аймаг Сайншанд сумын ЗДТГ”