Дулааны шугамд холбогдох тухай

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 10 сарын 23Бүртгэсэн :

Шилжүүлсэн: Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 10 сарын 23Удирдлагын заалт : судалж хариу өгөхХэн рүү: Б.Энхчимэг Албан тушаал: Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар-н Мэргэжилтэн Утас: 70523737

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 10 сарын 24Хариу : Дулааны шугамд холбоход зөвшөөрсөн тухай хариуг 1/2089 тоот албан бичгээр өгсөн.


© 2014 “Дорноговь аймаг Сайншанд сумын ЗДТГ”