Газар хүссэн тухай

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 10 сарын 26Бүртгэсэн :

Шилжүүлсэн: Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 10 сарын 26Удирдлагын заалт : судалж хариу өгөхХэн рүү: Д.Алтанчимэг Албан тушаал: Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар-н Газрын даамал Утас: 70523737

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 11 сарын 29Хариу : Хот хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар ашиглалтын бүсчлэл тул 2018 оны ГЗБТ тусгах боломжгүй тухай 2017.11.22-ны 2/2347 тоот албан бичгээр хариу өгсөн.


© 2014 “Дорноговь аймаг Сайншанд сумын ЗДТГ”