Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 08 сарын 15Бүртгэсэн :

Шилжүүлсэн: Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 08Удирдлагын заалт : Х.ХүрэлмаадХэн рүү: Х.Хүрэлмаа Албан тушаал: Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар-н Хууль зүйн мэргэжилтэн Утас: 70523737

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 22Тэмдэглэл : 2017.09.08 а/244 дүгээр захирамжаар хариу өгөв.

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 22Хариу : 2017.09.08-ны өдрийн а/244 дугаарын захирамжаар асран хамгаалагчаар тогтоов.


© 2014 “Дорноговь аймаг Сайншанд сумын ЗДТГ”