Эзэмшлийн газраа өмчлөлийн болгох тухай

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 10 сарын 23Бүртгэсэн :

Шилжүүлсэн: Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 10 сарын 23Удирдлагын заалт : судалж хариу өгөхХэн рүү: Д.Алтанчимэг Албан тушаал: Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар-н Газрын даамал Утас: 70523737

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 11 сарын 10Хариу : 2018 оны ГЗБТ тусгагдсаны үндсэн дээр шийдвэрлэх тухай хариуг 1/2191 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.


© 2014 “Дорноговь аймаг Сайншанд сумын ЗДТГ”