Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 12Бүртгэсэн :

Шилжүүлсэн: Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 15Удирдлагын заалт : судалж, хариу өгөхХэн рүү: В.Шинэсувд Албан тушаал: Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар-н Төрийн сангийн мэргэжилтэн Утас: 70522233

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 22Тэмдэглэл : 2017,09,13 2/1171 тоот албан бичгээр техникийн тодорхойлолтонд заагдсаны дагуу харилцан тохирох тухай хүргүүлсэн.

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 22Хариу : 2017.09.13 өдрийн 2/1171 тоот албан бичгээр техникийн тодорхойлолтонд заасны дагуу харилцан тохирох тухай хүргүүлсэн.


© 2014 “Дорноговь аймаг Сайншанд сумын ЗДТГ”