Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд явахад санхүүгийн дэмжлэг хүссэн тухай

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 07Бүртгэсэн :

Шилжүүлсэн: Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 08Удирдлагын заалт : МөнхтогтохХэн рүү: Т.Мөнхтогтох Албан тушаал: Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар-н Тасгийн дарга Утас: 70522233

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 22Тэмдэглэл : 2017.09.11 өдрийн а/149 дугаар захирамжаар дэмжлэг үзүүлэв.

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 22Хариу : 2017.09.11-ны өдрийн а/149 дугаарын захирамжийн дагуу 300000 төгрөгөөр дэмжлэг үзүүлэв.

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 09 сарын 22Хариу : 2017.09.11-ны өдрийн а/149 дугаарын захирамжийн дагуу 300000 төгрөгөөр дэмжлэг үзүүлэв.


© 2014 “Дорноговь аймаг Сайншанд сумын ЗДТГ”