Сум хөгжүүлэх сангийн зээл, төсөл шалгаруулалтын талаар

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 10 сарын 24Бүртгэсэн :

Шилжүүлсэн: Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 10 сарын 24Удирдлагын заалт : судалж хариу өгөх Хэн рүү: Б.Цэцэгочир Албан тушаал: Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар-н Тасгийн дарга Утас: 70523737

Ч.Бадамлянхуа Албан тушаал : "Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Өргөдөл гомдол, иргэдийн оролцоо хариуцсан ажилтан Утас : 70523737 2017 оны 11 сарын 10Хариу : Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулалтыг Сум хөгжүүлэх төсөл сонгон шалгаруулах орон тооны бус зөвлөлин олонхийн санлаар шийдвэрлэдэг тухй биечлэн уулзаж тайлбарлан танилцуулсан.


© 2014 “Дорноговь аймаг Сайншанд сумын ЗДТГ”